آموزش دوخت پیراهن مردانه

برای رسم الگوی پیراهن مردانه ، ابتدا یکی از لباسهای آماده مردانه را بر میداریم و طبق جدول زیر غیر از ۶/۱ دور گردن تمام اندازه ها را از روی لباس میگیریم و با اندازه های جدول زیر مقایسه میکنیم و با هر کدام یک از ستونها مساوی بود ، آن فرد داری آن اندازه ها میباشد ، فقط برای اندازه گیری شانه ، کل عرض شانه را از پشت لباس اندازه میگیریم ، عدد بدست آمده را بر دو تقسیم میکنیم و منهای گشادی یقه میکنیم که اندازه سرشانه هم بدست می آید .

بعد از اینکار شروع به رسم الگو میکنیم که مستطیلی به عرض تمام قد پیراهن و به طول ۲ / ۱ دور سینه ( ۴ / ۱ دور سینه در جدول  * ۲ ) رسم میکنیم . در قسمت جلو از گوشه مستطیل ۶ / ۱ دور گردن را داخل و ۶ / ۱ دور گردن + ۱ را پایین آمده و هلالی گردن را رسم میکنیم . سپس از ۶ / ۱ دور گردن که داخل شده بودیم اندازه سرشانه را تو میرویم و ۵ / ۳ سانت ثابت پایین آمده و خط سرشانه را رسم میکنیم . سپس از خط پهلو ، بلندی حلقه  از خط گردن را پایین آمده و حلقه آستین را رسم میکنیم .

برای برش جلو هم از دو طرف خط سرشانه ۳ سانت پایین می آییم و خط برش را قیچی میکنیم .

در قسمت پشت لباس ۶ / ۱ دور گردن را داخل و ۲ سانت ثابت بالا رفته ، هلالی  بقه  پشت را رسم میکنیم .

از ۶ / ۱ دور گردن اندازه سرشانه را داخل شده و ۵ / ۱ سانت ثابت پایین آمده و خط سرشانه را رسم میکنیم و از آنطرف هم هلالی یقه پشت را رسم میکنیم .

از ۶ / ۱ دور گردن اندازه سرشانه را داخل شده و ۵ /۱ سانت ثابت پایین آمده و خط سرشانه را رسم میکنیم و از آنطرف هم هلالی حلقه آستین را رسم میکنیم . برای برش پشت از گوشه گردن ۶ الی ۸ سانت پایین آمده و خطی مستقیم رسم میکنیم که برش پشت بدست می آید که این برش را از خط وسط پشت ادامه  میدهیم تا ۲ سانت که این اندازه را در افراد مسن چین سوزنی ریز میدهیم و در جوانان پیلی کوچک میدهیم .

برای رسم جیب در جلوی لباس طبق الگو خط زیر بغل را تا جلوی لباس ادامه میدهیم ، از خط وسط جلو روی این خط ۷ الی ۸ سانت داخل شده و ۳ سانت بالا میرویم و ۱۲ تا ۱۴ سانت دیگر داخل شده و قد جیب را با ۱۵ سانت رسم میکنیم ، سپس برای جیب مستطیلی به طول ۱۲ تا ۱۴ و عرض ۱۵ سانت رسم میکنیم که جیب لباس است .

برای رسم یقه لباس  مستطیلی به طول ۲ / ۱ یقه آماده شده و به عرض ۱۰ سانت رسم میکنیم . سپس از گوشه پایینی سمت راست ۵ / ۱ سانت ثابت بالا رفته و این نقطه را به وسط خط طولی پایین یقه وصل میکنیم

از آن ۵ / ۱ سانت ، ۲ سانت بالا رفته و ۵ / ۲ سانت داخل میشویم ، از ابتدای این ۵ / ۲ سانت ، ۰ / ۵ سانت جدا کرده و به ۵ / ۱ سانت وصل میکنیم ، سپس از گوشه پایین سمت چپ ، ۳ سانت بالا رفته و به ۵ / ۲ سانت وصل میکنیم ، باز ۲ سانت دیگر بالا رفته و دوباره به همین نقطه وصل میکنیم .

سپس ۴ سانت دیگر بالا رفته و به گوشه بالایی سمت راست وصل میکنیم ، روی این خط ۲ سانت داخل شده و این نقطه را به ۵ / ۲ سانت وصل میکنیم .

نقاط هاشور زده شده در الگوها را قیچی میکنیم .

برای برش قسمت جلوی لباس ۴ الی ۵ سانت برای سجاف لباس جا میگذاریم و زاپاس این پیراهن در تمامی نقاط ۱ سانت است .

برای وصل لایی به یقه در قسمت برگرد یقه لایی داخل یقه و در قسمت پایه یقه لایی بیرون یقه قرار میگیرد که بدین ترتیب لایی ها بر عکس هم است .

مقدار پارچه برای پیراهن مردانه :

عرض ۹۰ :        ۲ متر و نیم

عرض ۱۱۵ :     ۲ متر و ۲۵ سانت

عرض ۱۴۰ :    ۲ متر

منبع متن بالا: سایت ولن

در ادامه هم یک ویدئوی آموزشی برای شما قرار دادیم تا در یاد گیری شما تاثیر بسزایی  داشته باشد.

امیدواریم مطالب بالا برای شما مثمر ثمر باشد.

با تشکر تیم سفارش  و آموزش خیاطی تک دوز.