این نوع کاور جزء پر کاربرد ترین البسه بین پوشاک های صنعتی می باشد.
از جمله کاربرد های این کاورمی توان به استفاده  در مراکز صنعتی و کارگاه ها ، استفاده کارگران شرکت های راه سازی در جاده ها  (هنگام شب  و تاریکی که  موجب دیده شدن  فرد توسط  راننده گان و سایر  افراد می شود) ،استفاده  مامورین پلیس ، راننده گان خودرو های راه سازی و موتور سواران نام برد.