تکدوز، ارائه دهنده البسه بیمارستانی شامل :

البسه پزشکان، جراحان، پرستاران و پرسنل بیمارستان، با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه آماده تولید و عرضه البسه به سراسر ایران عزیز می باشد.