آشنایی با پایه های دوخت خیاطی

در این پست قصد داریم شما را با انواع پایه های چرخ خیاطی و کاربرد آنها آشنا کنیم.

پایه ها باعث کنترل دوخت و هدایت پارچه های مختلف میشوند و در طراحی و نوع دوخت هم تاثیرگذارند.

پایه های دوخت

پایه دوخت چرخ راسته

انواع پایه های دوخت رایج:

۱- پایه ساده:

این پایه ها برای دوخت های معمولی و رایج استفاده میشود وبا عث کنترل پارچه ها میشوند.

پایه دوخت خیاطی

پایه دوخت چرخ خیاطی

۲- نیم پایه سمت راست:

این پایه ها برای زیپ دوزی و دوخت هایی استفاده میشود که در سمت چپ آنها موانع وجود دارد.

معرفی نیم پایه خیاطی

نیم پایه خیاطی

۳- نیم پایه سمت چپ :

این پایه هم برای زیپ دوزی و دوخت هایی استفاده میشود که در سمت راست آنها موانع وجود دارد.

۴- پایه چین دوز:

با استفاده از این پایه میتوان روی پارچه چین ایجاد کرد، یکی از کاربردهای این پایه برای پرده دوزی می باشد.

معرفی پایه های دوخت

نیم پایه چین دوز چرخ راسته

۵- پایه نوار دوز:

این پایه برای دوخت لبه های نوار در حاشیه پارچه های استفاده میشود.

۶- پایه میاندوز:

با استفاده از این پایه در میان پارچه میتوان دوخت هایی را انجام داد.

۷- پایه باریک با حفره وسط:

این پایه برای دپارچه هایی استفاده میشود که فضای کمی برای دوخت وجود دارد.

پایه باریک خیاطی

پایه باریک برای دوخت های حساس

۸- پایه کردونه دوز:

از این پایه برای لول کردن پارچه و کردونه دوزی استفاده میشود.

۹- پایه لب لول:

با استفاده از این پایه میتوان در حاشیه پارچه های ظریف لول ایجاد کرد.

۱۰- پایه مغزی دوز:

با استفاده این پایه در میان درزهای یک پارچه مغزی  دوخت

۱۱- پایه قیطان دوز:

همانطور که از نام این پایه مشخص است برای قیطان دوزی استفاده میشود.